Steg för steg hur du
skapar din damm

Steg för steg hur man
bygger en damm.

Att starta upp en trädgårdsdamm kan vara en spännande och givande upplevelse. Här är några steg att följa för att komma igång som nybörjare:

 1. Planering och design:
  • Bestäm var du vill placera din trädgårdsdamm. Välj en plats som får tillräckligt med solljus och som är lättillgänglig för underhåll.
  • Mät och bestäm storleken på dammen. Tänk på att den inte bör vara för liten, eftersom det kan göra det svårare att upprätthålla en balanserad ekosystem.
 2. Markarbeten:
  • Gräv ut dammen enligt den planerade storleken och formen. Se till att dammen är tillräckligt djup för att rymma växter och fiskar, vanligtvis minst 1 m djup.
  • Skapa en sluttning runt dammens kant för att förhindra att regnvatten och smuts rinner in i dammen.
 3. Förberedelse av duk:
  • Lägg först en skyddsduk sen en gummiduk eller pvcduk i utgrävningen. Se till att duken täcker hela dammens botten och sidor, och överlappa kanterna för att förhindra läckage.
 4. Installation av pump och filter:
  • Installera en dammpump och ett lämpligt filter. Pumpen kommer att cirkulera vatten och hålla det syresatt, medan filtret hjälper till att avlägsna partiklar och hålla vattnet rent.
 5. Fyllning av dammen:
  • Fyll dammen med vatten från en ren källa, som kranvatten. Se till att vattnet inte innehåller kemikalier eller föroreningar som kan skada växter och djurliv.
 6. Dekoration och växter:
  • Lägg till naturliga dekorationer som stenar, trädstammar eller växter längs dammens kant för att skapa en naturlig utseende. Var kreativ och anpassa utseendet efter din personliga smak.
  • Välj lämpliga vattenväxter för din damm, inklusive flytande växter och vattenväxter med olika djupbehov. Lägg till växterna i dammen enligt deras behov och skapa olika zoner för olika växttyper.
 7. Introduktion av fisk och djurliv:
  • Om du planerar att ha fisk i din damm, välj lämpliga fiskarter som passar storleken på din damm och det ekosystem du vill skapa.
  • Tillsätt även aquastart och mikrostart för att filtret ska komma igång.
 8. Underhåll:
  • Håll dammen ren genom att regelbundet ta bort dött lövverk, alger eller andra föroreningar från ytan och filtret.
  • Kontrollera vattennivån och se till att dammen inte torkar ut. Fyll på vid behov.
  • Se till att pumpen och filtret fungerar korrekt genom att rengöra och underhålla dem enligt tillverkarens instruktioner.
  • Utfodra fiskarna regelbundet och övervaka deras hälsa och beteende.

Genom att följa dessa steg kommer du att ha en bra grund för att starta upp din trädgårdsdamm som nybörjare. Kom ihåg att göra lite forskning och lära dig mer om dammens ekosystem för att kunna ge de bästa förutsättningarna för ditt vattenlevande växt- och djurliv.

Mvh Susanne