Påfågelciklid, Oscar (Astronotus ocellatus)

Ursprung och Biologisk Information:

Påfågelcikliden, vetenskapligt känd som Astronotus ocellatus, är en imponerande fiskart som har sitt ursprung i floder och sjöar i Sydamerika. Denna majestätiska art återfinns naturligt i länder som Argentina, Brasilien, Colombia, Franska Guyana, Paraguay, Peru, Uruguay och Venezuela.

Storlek och Krav på Akvarium:

Med en potential att växa upp till 40 cm är det viktigt att tillhandahålla en passande miljö. En akvariestorlek på minst 550 liter rekommenderas för att möjliggöra tillräckligt med simutrymme och minska risken för territoriella konflikter.

Habitat och Akvarieinredning:

Påfågelciklider trivs i närheten av sandiga och gyttjiga bottnar. I akvariet bör substratet vara fin sand, och välplacerade stenar och gömställen skapar en atmosfär som efterliknar deras naturliga hem. Det är viktigt att säkra akvarieutrustningen väl, då Påfågelcikliden har en benägenhet att omorganisera sitt boende.

Vattenparametrar:

För att upprätthålla optimal hälsa bör vattentemperaturen ligga mellan 24-26 °C och pH-nivån bör hållas mellan 6 och 8. Regelbunden övervakning av vattenkvaliteten, inklusive ammoniak och nitrit, är nödvändig för att säkerställa en stabil miljö.

Föda och Kostvanor:

Påfågelciklider är allätare och äter en mångfald av föda i det vilda. I akvariet bör kosten varieras med högkvalitativa ciklidpellets, fisk, räkor, maskar och insektslarver. Det är viktigt att undvika övermatning och hålla en balanserad diet.

Socialt Beteende och Aggression:

Denna art är revirhävdande och kan bli särskilt aggressiv under lekperioden. För att minimera konflikter bör Påfågelciklider antingen hållas med sin egen art eller med andra robusta fiskar i liknande storlek. Noggrant övervakning av sociala dynamiker är nödvändig.

Fortplantning och Odling:

Odling av Påfågelciklid är en utmanande, men fascinerande process. Under lekperioden lägger honan äggen på stenar som tidigare har putsats ren. En hona kan producera upp till 2000 ägg per lek. För att främja en framgångsrik odling bör akvariet vara utrustat med lämpliga stenar och grottor.

🐟📚